Del.

Salgsbetingelser og andre oplysninger i forbindelse med salg af sommerhugrunde.

En tilladt bebyggelsesprocent på op til 15% giver mulighed for at bygge store sommerhuse. Der er ikke byggepligt på grundene.

Grundene sælges uden tilslutning til el og vand. Tilslutningsafgiften hertil skal først betales, når man bestiller tilslutning.

Sælger betaler berigtigelse af skøde.
Køber betaler for tinglysning.


Tilslutningsafgiften til elforsyningen kan findes her:
Nord Energi
www.env.dk/page424.aspx?q=tilslutning


Tilslutningsafgiften til vandforsyningen kan findes her:
Vandforsyningen
http://www.forsyningen.dk/vand/priser/tilslutning/

Afledning af spildevand skal ske til nedsivningsanlæg.


Som led i den nye skattereform pålægges der fra den 1. januar 2011 25% moms ved erhvervsmæssig handel med byggegrunde. Det gælder også for vores grunde. Læs mere her: Skat
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=76662
facebook
www.sommerhusgrundeibratten.dk